twitter
rss

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa , guru perlu memberi pertimbangan aktiviti  yang sesuai sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar . Pengajaran dan pembelajaran  kemahiran ini  boleh dilaksanakan  melalui pelbagai aktiviti  secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi  pengajaran dan pembelajaran  dengan pelbagai cara.

Berikut adalah strategik pembelajaran untuk :

KATA NAMA AM

KATA NAMA KHAS

KATA KERJA

LATIHAN KATA KERJA ( FASA A )

LATIHAN KATA KERJA ( FASA B )

KATA HUBUNG5 comments:

  1. Bahan P&P yang sangat bagus!

  1. Terima kasih.

  1. Terima kasih

  1. This comment has been removed by the author.
  1. This comment has been removed by the author.

Post a Comment