twitter
rss


Latihan membatang suku kata

Contoh:

-     a e i o u
d-  da   de   di  do   du
g-  ga   ge   gi  go   gu
k - ka   ke   ki   ko    ku
p-  pa   pe   pi  po    pu
s-  sa    se   si  so    su
t-   ta     te    ti   to    tu
n-  na   ne    ni   no  nu
l – la    le     li     lo    lu
h-  ha   he   hi    ho   hu 
w- wa   we  wi    wo  wu

Latihan menyebut dan menyembunyikan perkataan tanpa membatang suku
kata.

Contoh:

  dada    dadu  daki      kaki      kaku
  gigi      kuku   dagu   kuda      duka
  buku    guli    nona     guni      gula

0 comments:

Post a Comment