twitter
rss

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
 KEMAHIRAN MENULIS


Standard Kandungan  Kemahiran Menulis  menentukan keupayaan  murid  menulis perkataan dan ayat. serta mengeluarkan  idea melalui pelbagai jenis penulisan  kreatif yang berkaitan  dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul , serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan  menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan  penulisan  bahan ilmu dan imaginasi  untuk menghasilkan penulisan . Dalam strategi  pengajaran dan pembelajaran  kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif  yang perlu dicapai oleh murid dengan  merujuk Standard Kandungan dan Standard  Pembelajaran Kemahiran Menulis.

STANDARD KANDUNGAN  KEMAHIRAN MENULIS
3.1 Asas  menulis dengan cara yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis  berdasarkan bahan  yang diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan , frasa dan ayat dengan betul
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.5 Mencatat maklumat yang betul  tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan  maklumat tentang sesuatu perkara  dengan menggunakan bahasa yang santun.
3.7 Menghasilkan  penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
3.8Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila klik pautan di bawah:-


MARI BELAJAR MENULIS

LEMBARAN KERJA (KEBERSIHAN)

LEMBARAN KERJA (KELUARGA)

 MENULIS DENGAN TULISAN YANG KEMAS DAN CANTIK0 comments:

Post a Comment