twitter
rssKata kerja

1)    Kata kerja digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau kelakuan yang dilakukan oleh manusia atau haiwan.
2)  Contoh kata kerja  adalah seperti berikut :-
                                 


1. Ana sedang makan.
                                
                               
                              
2.  Adik    sedang    bermain   bola .                                
3.    Burung   itu  terbang.

                                                          
     4. Aminah dan Ahmad berjalan ke  sekolah.
5.      Zaidi    memancing     ikan   .


                      6.Saiful sedang membaca  buku.
Kata kerja dalam ayat di atas ialah :-  makan, bermain,  terbang,   berjalan, memancing   dan   membaca.                

0 comments:

Post a Comment