twitter
rss


Tema: Bersih dan sihat

1)














2)



                                            







                        


3)













4)
















5)















6)












Arahan:-

A) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan gambar yang ditunjukkan di atas.

1)           ________________
2)         ________________
3)         ________________
4)         ________________
5)         ________________
6)         ________________






B)   Bina ayat mengikut perkataan yang diberi dibawah:-

1)           Sabun

____________________________.

2)          Gayung

____________________________. 

3)          Syampu

____________________________.


4)          Berus  gigi

____________________________.


5)          Tuala

___________________________.

6)           Ubat gigi

___________________________.

2 comments:

  1. tahniah berinfolah blog cikgu!

  1. Tahniah cikgu, blog cikgu boleh dijadikan bbm...

Post a Comment