twitter
rss


Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi
Bahasa Malaysia Tahun 1
Kemahiran
Menulis
Band
    2
Pernyataan
standard
Mengetahui  dan memahami perkataan yang didengar – ditutur, dibaca dan ditulis.
Deskriptor
B2DT1
Evidens
B2DT1E1
Aktiviti
Pentaksiran
Bahan :
.Kad gambar
.kad perkataan
( betik, jambu, pisang,
tembikai, rambutan )
Langkah Pentaksiran :
1.            Minta murid menyebut nama buah-buahan tempatan.
2.           Minta  murid membaca kad perkataan yang ditunjukkan oleh guru.
3.           Murid menulis nama buah berdasarkan gambar.
Instrumen Pentaksiran  Standard Prestasi
        Bahasa Malaysia Tahun 1

Nama :.........................     
Tarikh :.....................
Kelas :...........................
Rujukan : B2DT1E1

Arahan : Tulis nama buah berdasarkan
gambar di bawah :- 
Buah - buahan  tempatan


1.     ........................................................................


2.     .......................................................................


3     .......................................................................4.    ......................................................................


5.   .......................................................................


0 comments:

Post a Comment