twitter
rss


Sebelum kita belajar menulis dan membaca, murid-murid haruslah mengenal pasti setiap huruf serta bunyinya. Berikut adalah jadual untuk kesemua 26 huruf yang perlu kita ketahui.
 
A) Mengenal hurufA      B        C       D          E          F      G                 

H       I         J       K         L           M     N

O      P        Q      R          S           T      U

V      W       X      Y          Z a        b         c       d          e         f          g

h        i          j        k          l         m         n

o       p         g        r          s         t          u

v        w        x        y         z 

0 comments:

Post a Comment