twitter
rssInstrumen Pentaksiran Standard Prestasi
Bahasa Malaysia Tahun 1


kemahiran
Membaca
Band
3
Penyataan
standard
Mengetahui , memahami dan memberi  respons terhadap perkara  yang di dengar tutur, dibaca dan ditulis
Deskriptor
B3DB1
Membaca ayat  dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahaminya

Evidens
B3DB1E1
Membaca ayat tunggal  dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul.
Aktiviti
Pentaksiran
Bahan:
. Petikan
. gambar

Langkah pentaksiran :

1.       Guru memaparkan petikan menggunakan LCD dan meminta murid membacanya secara kelas, kumpulan dan individu.
2.       Guru menyoal murid secara lisan
3.       Contoh soalan :

1)      Apakah nama arnab kamu?
2)      Apakah  warna badan arnab   ?
3)      Apakah makanan dan minuman arnab ?Contoh instrument pentaksiran standard prestasi

            Bahasa Melayu Tahun 1

Nama :-.......................................................
Tarikh :-...................................................
Kelas    :-   ............................................
Rujukan:- B3 DB1E1,B3DB1E2
Arahan :Baca dan fahami petikan ini, jawab soalan dengan betul.

Nama  arnab  saya Comot. Bulu badan arnab saya putih dan gebu.
Arnab saya comel. Arnab saya suka makan lobak dan minum  susu.
Arnab saya pandai melompat menangkap bola.

A)  Guru menyoal murid berkenaan bahan bacaan yang di baca oleh murid.

1.    Apakah nama arnab kamu ?
Nama arnab saya ialah __________________________.


2.   Apakah warna bulu badan Comot ?
Warna bulu badan Comot ialah   ___________________.


3.   Apakah yang  Comot suka makan dan minum ?
Comot suka makan  ______________ dan minum_______.

0 comments:

Post a Comment